Tatacara Bagi Calon Yang Gagal Temu Duga Pelantikan ke
Jawatan Tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan