Pengajian Am

M/P Lain

NIlai Gred M/P

Jumlah Nilai Gred M/P

PA
sekurang-kurangnya C

C
C
C

2.00
2.00
2.00

6.00

PA
sekurang-kurangnya C

B
B

3.00
3.00

6.00

PA
sekurang-kurangnya C

B+
B-

3.00
2.67

6.00

PA
sekurang-kurangnya C

A-
C+

3.67
2.33

6.00

PA
sekurang-kurangnya C

A
C

4.00
2.00

6.00

PA
sekurang-kurangnya C

C
C
C-
D

2.00
2.00
1.67
1.00

6.67

PA
sekurang-kurangnya C

C
C
C-
D+

2.00
2.00
1.67
1.33

7.00

dikumpulkan dalam dua peperiksaan STPM dalam tempoh tiga tahun berturut-turut

PA
sekurang-kurangnya C

C
C
C
C

2.00
2.00
2.00
2.00

8.00

整理自SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2005